03.06.2020 კურსი ცვლილება
USD 3.071 0.000
eur 3.427 0.000
gbp 3.853 0.000

#გადაამოწმე www.agora.ge-ზე