03.04.2020 კურსი ცვლილება
USD 3.138 0.000
eur 3.419 0.000
gbp 3.887 0.000

#გადაამოწმე www.agora.ge-ზე