23:44 PM
0
Open with fade-slide animation
მიახლოების მოშორება
შეადარე ოფიციალურ კურსს
Open with fade-slide animation
მიახლოების მოშორება
ვრცლად
New York Times: 2019 წელს ბათუმს უნდა ეწვიოთ
ბრიტანეთი Brexit-ის შემდეგ ჩრდილოეთ ირლანდიის დაფინანსებას განაგრძობს

სიახლეები

საქართველოს მაკროეკნომიკური განვითარების 6 სცენარი

 

საქართველოს 2019 წლის ბიუჯეტს თან ერთვის დოკუმენტი, რომელიც 2018-2021 წლების ფისკალური რისკების ანალიზს წარმოადგენს.

 

დოკუმენტის ერთ-ერთი პარაგრაფი განიხილავს საქართველოს მაკროეკონომიკური განვითარების 6 შესაძლო სცენარს.

 

 

სცენარი 1 - საბაზისო სცენარი, ეყრდნობა თითოეული საწარმოს ფინანსურ პროგნოზებს მიმდინარე და მომდევნო წლებისთვის (2018-2022);

 

სცენარი 2 - უშვებს მშპ-ს მწვავე შოკს, რაც შეადგენს 2019-2020 წლებისთვის მშპ-ს ზრდას მხოლოდ 1.5% და 1.9%-ით შესაბამისად (საბაზისო სცენართან შედარებით, რომელიც 2019 წლისთვის ითვალისწინებს 4,6%-იან და 2020 წლისთვის 5%-იან ზრდას), სხვა დაშვებების უცვლელად დარტოვების პირობებში;

 

 სცენარი 3 - უშვებს გაცვლითი კურსის მწვავე შოკს ლარის სხვა ვალუტებთან 37%-ით გაუფასურებით 2019 წლისთვის და შემდგომ ნაწილობრივი გაჯანსაღებით, სხვა დაშვებების უცვლელად დატოვების პირობებში;

 

სცენარი 4 - უშვებს საპროცენტო განაკვეთის მწვავე შოკს, რაც გამოიხატება საპროცენტო განაკვეთის 200 საბაზისო ერთეულით (2%-იანი ზრდით) ზრდით 2019 წელს და შემდგომ პერიოდში გაზრდილი მაჩვენებლის შენარჩუნებით, სხვა დაშვებების უცვლელად დატოვების პირობებში;

 

სცენარი 5 - უშვებს სამივე მაკროენომიკური ცვლადის შოკს ერთდროულად (მშპ, გაცვლითი კურსი, საპროცენტო განაკვეთი), შოკების მაგნიტუდისა და ხანგრძლივობის 2-4 სცენარებში აღწერილის შესაბამისად;

 

სცენარი 6 - უშვებს სცენარი 2-ში აღწერილ მშპ-ს ზრდის შოკზე კიდევ უფრო მწვავე შოკს, რაც გამოიხატება მშპ-ს ზრდის 5%-იანი შემცირებით 2019 წლისთვის (საბაზისო სცენარში მშპ-ს 5%-იან ზრდასთან შედარებით), სხვა დაშვევების უცვლელად დატოვების პირობებში.

 

 

დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ 2-5 სცენარებში დაშვებები ეყრდნობა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ საქართველოზე შედგენილ ვალის მდგრადობის ანალიზს (DSA), ხოლო მე-6 სცენარში მოცემული დაშვება - ფისკალური სტრეს-ტესტის ანალიზს.

 

DSA-ს სცენარები ეყრდნობა საქართველოს ეკონომიკის ისტორიულ სტატისტიკურ მონაცემებს და შოკად იღებს ბოლო 10 წლის განმავლობაში დაფიქსირებულ ყველაზე მწვავე რყევებს მშპ-ში, გაცვლით კურსსა და საპროცენტო განაკვეთებში.

 

აუცილებელია ხაზი გაესვას, რომ 2-6 სცენარებში მოცემული დაშვებები არ წარმოადგენს IMF-ის ხედვას საქართველოს ეკონომიკის განვითარების პროგნოზების შესახებ მომავალ წლებში.

 

ნაცვლად ამისა, სცენარები იძლევა საშუალებას (საქართველოს უახლეს წარსულზე დაყრდნობით), გამოისახოს ის შედეგები რაც შეიძლება დადგეს მწვავე შოკების ეკონომიკაზე ზეგავლენის შედეგად. სცენარების მიზანია გაზომოს აღნიშნული მწვავე შოკების რეალიზების შემთხვევაში გავლენა სახელმწიფო საწარმოებზე და მათ ფაქტიურ მფლობელზე - სახელმწიფოზე.

მსგავსი სიახლეები

კვირის გრაფიკი

როგორ შეიცვალა ცხოვრების დონე პოსტ-საბჭოურ ქვეყნებში უკანასკნელი 35 წლის განმავლობაში?

15 ივლ 2019კვირის გრაფიკი

1980 წლების ბოლოს საქართველოში ცხოვრების დონე გაცილებით მაღალი იყო ვიდრე ყველა საბჭოთა რესპუბლიკაში რუსეთის გარდა. თუმცა 1990-იანი წლების კირზისმა საქართველოს ეკონომიკაზე გამანადგურებელი...

როგორ გაუფასურდა ლარი წლის დასაწყისიდან?

8 ივლ 2019კვირის გრაფიკი

წლის პირველ ნახევარში თურქული ლირა და ლარი აშშ დოლართან მიმაღტებაში ყველაზე მეტად გაუფასურდნენ. ეროვნული ბანკის მონაცემებით ლარი დოლართან შედარებით 6.8%-ით გაუფასურდა, ხოლო თურქული ლირა...

ლიბრა და ბიტკოინი

1 ივლ 2019კვირის გრაფიკი

Facebook-ს მალე საკუთარი ვალუტა ექნება, ლიბრა, რაც ახალი ვალუტის სახელწოდებაა, შესაძლებელს გახდის Facebook-ის მომხმარებლებისათვის განახორციელონ გადარიცხვები და საქონლის და მომსახურების შეძენა...

პოპულარული