14:35 PM
0
Open with fade-slide animation
მიახლოების მოშორება
შეადარე ოფიციალურ კურსს
Open with fade-slide animation
მიახლოების მოშორება
ვრცლად
საპატრიარქო: ბიძინა ივანიშვილი მზადაა, სამების ტაძრის მოხატვა სრულად დააფინანსოს
ვილნიუსიდან ბათუმის მიმართულებით ჩარტერული ფრენები დაიწყება

სიახლეები

ბიზნესომბუდსმენი პარლამენტს მიმართავს ექსპორტში/ტრანზიტში მოქცეულ საქონელთან დაკავშირებით გაწეული მომსახურებები არცერთ ეტაპზე არ მოხვდეს დღგ-ს დაბეგვრის არეალში

 

საქართველოს პარლამენტში ინიცირებულია საქართველოს კანონის პროექტი „საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ (#07-2/291/9), რომელიც მიღებულ იქნა პირველი მოსმენით.

 

თქვენი ყურადღება გვინდა მივაქციოთ კანონპროექტით გათვალისწინებული ცვლილების იმ ნაწილს, რომლითაც ხდება საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 168-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტში ცვლილების შეტანა. კერძოდ, ხსენებულ ნორმას ემატა ჩანაწერი - „ან ტრანზიტისათვის განკუთვნილი (რაც დასტურდება საქონლის თანმხლები დოკუმენტებით“).

 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებულ დავების განხილვის საბჭოს წარმოებაში აქვს გადამზიდავი კომპანიების საჩივრები, რომელთა მიხედვითაც დავის საგანს წარმოადგენს ტრანზიტში/ექსპორტში მოქცეული საქონლის გადაზიდვასთან დაკავშირებული მომსახურების დღგ-ით დაბეგვრის მართლზომიერება.

 

საგადასახადო ორგანომ მოცემულ ოპერაციასთან დაკავშირებული მომსახურების გაწევა არ მიიჩნია გათავისუფლებულ ოპერაციად და შესაბამისად დაბეგრა დღგ-ით.

 

საგადასახადო ორგანოს შეფასებით, საქონლის ტრანზიტში დეკლარირება (აღრიცხვის მოწმობის გაცემა) ხორციელდება სატრანსპორტო საშუალებაში მისი ჩატვირთვის შემდგომ. შესაბამისად, სადავო ხდება ტრანზიტულ გადაზიდვასთან უშუალოდ დაკავშირებული იმ მომსახურების დღგ-საგან გათავისუფლება, რაც განხორციელდა საქონლის ტრანზიტში მოქცევამდე.

 

საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი არ ეთანხმება საგადასახადო ორგანოს შეფასებას და მიგვაჩნია, რომ ტრანზიტის განმარტების შინაარსიდან გამომდინარე, ვინაიდან უცხოური საქონელი საქართველოს საბაჟო ტერიტორიის გავლით გადაადგილდება საბაჟო კონტროლის ქვეშ, უნდა ჩაითვალოს, რომ საქონელი საქართველოს ტერიტორიაზე ყოფნის ნებისმიერ ეტაპზე (გადმოტვირთვა, ჩატვირთვა და ა.შ.) განკუთვნილია ტრანზიტისთვის, მიუხედავად იმისა, თუ როდის გაიცემა აღრიცხვის მოწმობა.

 

ზემოაღნიშნულის მიუხედავად, უნდა ითქვას, რომ უდავოდ მისასალმებელი ფაქტია საქართველოს საგადასახადო კოდექსში იმ ხასიათის ცვლილების შეტანა, რაც საშუალებას მისცემს საგადასახადო ორგანოს არ მოახდინოს ტრანზიტში/ექსპორტში მოქცეული ტვირთების გადაზიდვასთან დაკავშირებული მომსახურების დღგ-ით დაბეგვრა და კომპანიებისთვის თანხების დამატებით დარიცხვა.

 

ამასთან, რამდენადაც საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 168-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული საგადასახადო შეღავათი ამოქმედდა 2011 წლის 23 ნოემბრიდან (საქართველოს 2011 წლის 8 ნოემბრის №5202–IIს კანონი), შესაბამისად, მიზანშეწონილად მიგვაჩნია, კანონპროექტით გათვალისწინებული ცვლილებაც გავრცელდეს ამავე პერიოდიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზეც, რათა იგი შეეხოს დავის რეჟიმში მყოფ კომპანიებსაც.

 

ამდენად, „საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-9 მუხლის შესაბამისად, გთხოვთ, თქვენს მხარდაჭერას საკითხის დადებითად გადაწყვეტაში. ამასთან, გამოვთქვამთ მზადყოფნას მონაწილეობა მივიღოთ საკითხის შემდგომ განხილვაში.

მსგავსი სიახლეები

კვირის გრაფიკი

“ჩერნობილი” ყველაზე მაღალ-რეიტინგული სერიალია

10 ივნ 2019კვირის გრაფიკი

    IMDB-ს სატელევიზიო სერიალების რეიტინში ახლად გამოსულ “ჩერნობილს” 9.7 ქულით პირველი ადგილი უკავია. აღნიშნული მონაცემებით სერიალი “ჩერნობილის” რეიტინგი რიგით მომდენო სერიალის...

თურქეთზე ეკონომიკური დამოკიდებულება მცირდება, რუსეთზე კი იზრდება

3 ივნ 2019კვირის გრაფიკი

    რუსეთზე ეკონომიკური დამოკიდებულება ბოლო სამ წელიწადში გაიზარდა. ეკონომიკურ დამოკიდებულებას ამ შემთხვევაში ვზომავთ როგორც საქონლის ექსპორტიდან, ტურიზმიდან, ფულადი...

ტურიზმი―საქართველოს ეკონომიკის ხერხემალი

27 მაი 2019კვირის გრაფიკი

    უკანასკნელი ათი წლის განმავლობაში ტურიზმი საქართველოს ეკონომიკის უმნიშვნელოვანეს სექტორად გადაიქცა. ეროვნული ბანკის მონაცემებით 2018 წელს ტურიზმიდან მიღებულმა შემოსავალმა 3.2...