18:46 PM
0
Open with fade-slide animation
მიახლოების მოშორება
შეადარე ოფიციალურ კურსს
Open with fade-slide animation
მიახლოების მოშორება
ვრცლად
ქოშიგორას დასახლებაში გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები დასრულდა
ვინ რამდენს ხარჯავს თავდაცვაზე ევროპაში?

სიახლეები

„თავისუფალი საქართველო“: განათლების სამინისტრომ ეროვნული გამოცდების მეთოდოლოგიას უნდა გადახედოს

ბოლო პერიოდში ბევრი კრიტიკული შენიშვნა კეთდება ეროვნული

გამოცდების ჩატარების მეთოდოლოგიასთან დაკავშირებით, როგორც

აბიტურიენტების, ისე პედაგოგების მხრიდან. განსაკუთრებული

უკმაყოფილების საგანია ე.წ. უნარების ტესტი, რომლის შედგენის

მეთოდოლგია ხშირად იწვევს გაურკვევლობას და არანაირად არ ასახავს

აბიტურიენტის ცოდნას ობიექტურად. წლევანდელ გამოცდებზე

დაფიქსირდა არაერთი შემთხვევა, როდესაც სპეციალურ საგნებში

აბიტურიენტმა აჩვენა მაღალი შედეგი, თუმცა უნარების ძალიან სადავო

ტესტზე გაცემული პასუხის შედეგად, დარჩა უმაღლესი სასწავლებლის

მიღმა.

იმავდროულად, ახალგაზრდების უკმაყოფილებას იწვევს ის გარემოებაც,

რომ გამოცდების შემდეგ, განათლების სამინისტროს მიერ ხდება

აბიტურიენტთა გარკვეული კატეგორიისთვის (რომელთაც სპეციალურ

საგნებში დაბალი შედეგი აჩვენეს) განსაკუთრებული შეღავათების

დაწესება (ე.წ. „ქულების მომატება“), რაც ძალიან არასამართლიანია

სტუდენტთა იმ კატეგორიის მიმართ, რომელთაც მაღალი ქულები მიიღეს

სპეციალურ საგნებში და მინიმალური ქულა (ზოგიერთ შემთხვევაში 0,2)

დააკლდათ უნარებში.

მივმართავთ განათლების სამინისტროს, კანონის ფარგლებში განიხილოს

აბიტურიენტების შუამდგომლობა, რათა მოხდეს შეღავათების დაწესება

სტუდენტების ყველა კატეგორიისთვის თანასწორად და

არადისკრიმინაციულად, მ.შ. იმ კატეგორიისთვის, რომელთაც დააკლდათ

ქულები უნარების ტესტში.

 

დანართი: ტესტი, რომელზე გაცემული არასწორი (?) პასუხის გამო,

ნიჭიერი მხატვარი რჩება სასწავლებლის მიღმა, მიუხედავად სპეციალურ

საგნებში ნაჩვენები მაღალი შეფასებისა. ასეთი მაგალითები, სამწუხაროდ,

მრავლადაა:

უნარების ტესტი, 2019:

ზოგჯერ გვეჩვენება, რომ ---- გვენატრება, სინამდვილეში კი გვენატრება -

--- უფრო ბედნიერებმა და ახალგაზრდებმა, ვიდრე ახლა ვართ. ასე

გვატყუებს ---- ნიღბით.

ა) კონკრეტული დრო / ადგილი, სადაც ის დრო გავატარეთ / დრო სივრცის.

ბ) რომელიღაც შორეული ადგილი / დრო, რომელიც იქ გავატარეთ / დრო

სივრცის.

გ) წარსული დრო / ის დრო, რომელიც საინტერესო ადგილას გავატარეთ /

დრო სივრცის.

დ) რომელიღაც შორეული ადგილი / ადგილი, სადაც დრო საინტერესოდ

გავატარეთ / სივრცე დროის.

 

მსგავსი სიახლეები

კვირის გრაფიკი

როგორ მოქმედებს სამთავრობო ღონისძიებების სიმკაცრე კორონავირუსის შემთხვევებზე?

25 მაი 2020კვირის გრაფიკი

       მთავრობების მიერ გატარებული ღონისძიებების სიმკაცრე არაერთგვაროვნად მოქმედებს კორონავირუსის გავრცელებაზე. ოქსფორდის უნივერსიტეტის 100-ზე მეტი მკვლევარის მიერ შედგენილ იქნა...

ფულადი გზავნილების ვარდნა აპრილში

18 მაი 2020კვირის გრაფიკი

       საქართველოში გასულ ორ თვეში ჩარიცხულმა ფულად გზავნილებმა მკვეთრი შემცირება განიცადა წინა წელთან შედარებით. საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით საქართველოში 2020 წლის...

კორონავირუსით გამოწვეული სიკვდილიანობის შედარება

11 მაი 2020კვირის გრაფიკი

       საქართველოს ევროპის ქვეყნებს შორის კორონავირუსით გამოწვეული სიკვდილიანობის ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი აქვს. სიკვდილიანობის დონე გამოითვლება როგორც გარდაცვლილთა...

პოპულარული

ფულადი გზავნილების ვარდნა აპრილში

ფულადი გზავნილების ვარდნა აპრილში

18 მაისი, 2020კვირის გრაფიკი